Studenterjobs

10258861_10152309466363950_9135744967030010539_o

På denne side vil det være muligt at følge med i opslag omkring jobs inden for neurologien og/eller neurokirurgien. Hvis du selv ønsker at slå et relevant opslag op, så kontakt os med et vedhæftet stillingsopslag (PDF) på formand@forniks.dk, og vi vil reklamere her og på vores facebookside.

Videreudvikling af masteruddannelse

Billedet indeholder sandsynligvis: tekst

Journalhold på Neurokirurgisk Afd. Rigshospitalet Blegdamsvej

Vi søger to nye kolleger til vores lille journalhold med start i juni 2019. Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver kirurgiske indgreb.
Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt være journalskrivning af indlæggelsesjournaler og neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering. Vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter. Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL´s overenskomst. Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.
Krav:
– Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold.
– Du kan tage 3-4 vagter om måneden.
Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv personer på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer. Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden hvor vi plejer at spise sammen, og vi søger nye kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Andrea Maier på andreadanielamaier@gmail.com senest fredag d. 10. maj. Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for mere information.