Forskning og studenterstillinger

Stud.med-søges10258861_10152309466363950_9135744967030010539_o
På denne side vil det være muligt at følge med i opslag omkring frivillig forskning, forskningsår og studenterstillinger inden for neurologien og/eller neurokirurgien. Hvis du selv ønsker at slå et relevant opslag op, så kontakt os med et vedhæftet stillingsopslag (PDF) på formand@forniks.dk, og vi vil reklamere her og på vores facebookside.


Forskning i epilepsi og genetik

På afdeling for Epilepsigenetik og Personlig medicin på Epilepsihospitalet Filadelfia har vi
et godt fagligt miljø, hvor du vil få mulighed for at lære mere om genetik, epilepsi,
pædiatri og nerulogi. Du vil få mulighed for at møde patienter og familier med
genetiske epilepsisygdomme, og sammen med de andre forskere skrive og udgive
artikler om epilepsigenetik, pædiatri og neurologi. Vi har både store og små opgaver,
så skriv eller ring, hvis du er interesseret i at høre mere:
Katrine, kamaa@filadelfia.dk, tlf. 27281073 og Rikke, rimo@filadelfia.dk, tlf. 61208636

Copenhagen Neuromuscular Center søger ét-årig forskningsårsstuderende fra jan/feb 2019

Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige muskelsygdomme, herunder muskelsvind og metaboliske muskelsygdomme. Vi varetager klinisk og basal forskning samt gennemfører kliniske afprøvninger af patientbehandlinger. Vi undersøger patienter ved hjælp af avanceret MR teknik og udfører en række arbejdsfysiologiske tests samt såsom cykeltests på ergometercykler. Yderligere foregår forskning på histologisk og biokemisk niveau med muskelbiopsi og genetiske undersøgelser.

Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående af 3 andre forskningsårsstuderende, 5 phd-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretærer, senior forskere, under ledelse af overlæge og professor John Vissing.

Vi søger én studerende, der skal medvirke på et behandlingsstudie hos patienter med metaboliske defekter i skeletmuskulaturen, som starter op i januar 2019. Du vil her få en unik mulighed for at blive oplært i metaboliske muskelsygdomme, i exercise fysiologi og exercise fysiologiske test samt en unik mulighed for at blive involveret i et behandlingsstudie. De vil desuden være mulighed for at blive involveret i MR forskning.

Som udgangspunkt søger vi en studerende til ét fuldt forskningsår med start jan/feb 2019

  • På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
  • På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov

Ved 1 års orlov får du mulighed for at:

  • Blive ansvarlig for dit eget projekt
  • Blive førsteforfatter på mindst en artikel
  • Blive medforfatter på mindst en artikel
  • Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik, konference deltagelse og posterfremstilling

Fondsstøtte vil i samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret.

Ved ½ års orlov får du mulighed for at:

  • Blive medforfatter på mindst en artikel
  • Blive oplært i adelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik og posterfremstilling

Alle ansøgninger inklusiv CV skal være modtaget 08.11.2018

Ved interesse eller ved spørgsmål kan du kontakte:

Nicoline Løkken, læge, phd.-studerende
Email: Nicoline.Loekken@regionh.dk
Tlf: 3545 6135

Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk

Forskning i posttraumatisk hovedpine ved Dansk Hovedpinecenter i Glostrup

Der søges tre 11.semester studerende, som kunne tænke sig i at deltage i forskningsprojekter i posttraumatisk hovedpine gennem et spændende fuldtidsforskningssemester.

Arbejdet vil foregå ved Dansk Hovedpinecenter i et internationalt anerkendt forskningsmiljø med undersøgelse af patienter med posttraumatisk hovedpine. Her vil man få ansvaret for at afprøve effekten af signalstoffet CGRP hos disse patienter. Ud over at man under opholdet skriver sit kandidatspeciale, vil også være mulighed medforfatterskab til de artikler, der skrives på baggrund af projekterne.

Der søges studerende som ønsker at dedikere sig til et forskningsprojekt. Relevante kandidater skal kunne arbejde selvstændigt, og det er essentielt at man evner at arbejde struktureret og systematisk.

For yderligere information kontakt:

Overlæge dr.med. Henrik Schytz
Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup
Henrik.winther.schytz.01@regionh.dk