Forskning og studenterstillinger


Stud.med-søges10258861_10152309466363950_9135744967030010539_o
På denne side vil det være muligt at følge med i opslag omkring frivillig forskning, forskningsår og studenterstillinger inden for neurologien og/eller neurokirurgien. Hvis du selv ønsker at slå et relevant opslag op, så kontakt os med et vedhæftet stillingsopslag (PDF) på formand@forniks.dk, og vi vil reklamere her og på vores facebookside.

 

________________________________________________________________

 

Forskningssemesterstuderende til tværregionalt Apopleksiforskningsprojekt

Målgruppe : KU forskningssemesterstuderende på 11 semester.

I dette studie søger vi, som de første i Danmark, at afdække patientrapporterede årsager og bevæggrunde for sen ankomst.

Undersøgelsens resultater forventes at have stort potentiale for at få flere rettidigt frem til trombolyse.

Projektet er et samarbejde mellem Region H og Region Midtjylland og forventes at have stor betydning for at få flere rettidigt frem til trombolyse.

Vi tilbyder: Oplæring i afvikling af RedCAP-spørgeskemaer og Sundhedsplatformens forskningsmoduls screeningværktøjer. Vejledning i videnskabeligt forskningsarbejde, herunder udarbejdelse af systematisk review/kandidatspeciale. Endvidere tilbydes på Nordsjællands Hospital et forskerkursus i 6 moduler specielt målrettet 5. semester kandidatstuderende. Forfatterskab på videnskabelige artikler i henhold til arbejdsindsats.

Startdato – så hurtigt som muligt.

 

Ansøgere bedes rette henvendelse til:

Forskningsansvarlige Christina Rostrup Kruuse, Overlæge, Ph.d., & Klinisk forskningslektor, KU. e-mail.: christina.kruuse@regionh.dk Tlf.: 38681233 Neurologisk Afdeling N108

Thomas Christensen, Overlæge & ekstern klinisk lektor, KU. e-mail.: thomas.christensen.02@regionh.dk Tlf.: 48294829 lokal 7086

Ph.d., studerende André C Amtoft e-mail: andre.christian.amtoft@regionh.dk Tlf.: 38686553

 

________________________________________________________________  

 

Forskningssemester
Projektopslag til 5. semesterstuderende, kandidatuddannelsen
medicin, Københavns Universitet
Projektets titel: Patient Reported Factors that Influence Time from Stroke Symptom Onset to First
Contact with Medical Services/Healthcare Provider
Samarbejdsprojekt mellem Herlev Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital
Kort projektbeskrivelse
Kun mellem 15-20% af patienter med nyopstået blodprop i hjernen opnår at få blodpropsopløsende
medicin (trombolyse) i Danmark, fordi patienterne ikke når rettidigt frem til at få stillet diagnosen.
Trombolyse skal gives inden for 4 ½ time efter symptomdebut og er det eneste akutte medicinske
behandlingstilbud til patienter med iskæmisk apopleksi (blodprop i hjernen). Der er ca. 15.000 tilfælde
af apopleksi om året og op mod 85 % af disse skyldes iskæmisk apopleksi. Det skønnes, at den største
barriere for at nå rettidigt frem er befolkningens manglende viden om apopleksisymptomer, og om at
det er en akut indsættende og livstruende sygdom med mulighed for behandling. I dette studie søger vi i
samarbejde med Nordsjællands hospital og Århus Universitets sygehus at afdække patientrapporterede
årsager og bevæggrunde for sen ankomst. Undersøgelsens resultater forventes at have stort potentiale
for at få flere rettidigt frem til trombolyse.

Se det fulde opslag her: Prehospitalsprojekt_Forskningssemesterstudernde_17012018_AKD_CK_ACA_TC_A…[328]

 

_________________________________________________________________  

Skolarstidendiat søges til 6 måneders forskning inden for neurologi. Man vil få 2 medforfatterskaber samt mulighed for at starte på deltid inden. Der er allerede finansiering både til projekterne og løn. Det kan kombineres med kandidatopgave og andre projekter på afdelingen.

Ansøgningsfrist er 1. marts og ansøgningen og spørgsmål kan sendes til jmh@dadlnet.dk

 

Se opslaget her.

scholarstipendiat

_________________________________________________________________  

KLINISK STUDIE I FØLGER EFTER HJERNERYSTELSE
MEDICINSTUDERENDE SØGES
Medicinstuderende med neurologisk interesse søges til udførsel af
mindre pilotstudie i behandling med lav-frekvent elektromagnetisk
stråling hos patienter med postcommotionelt syndrom
Formålet med studiet er at undersøge virkningen af fem ugers daglig 30 minutters transkraniel stimulering med lav-frekvente pulserende elektromagnetiske felter (T-PEMF) hos patienter med postcommotionelt syndrom seks til otte måneder efter mildt hovedtraume. Studiet er et præliminært pilotstudie til afklaring af effekt, sikkerhed og tolerans i denne patientgruppe.

Studiet finder sted på Rigshospitalet Blegdamsvej.

Behandling med transkranielle pulserende lav frekvente magnetfelter er en non-invasiv, sikker og EU certificeret behandlingsteknik for behandlingsresistente depressioner. Til dato er behandling med T-PEMF ikke undersøgt hos patienter med postcommotionelt syndrom. Princippet bag T-PEMF er stimulering med pulserende elektriske felter af samme form og frekvens som de eksisterende elektriske felter, der omgiver nervecellerne i hjernen. Hermed efterlignes og forstærkes hjernens naturlige elektromagnetiske felter. Teorien bag bygger på studier, der har vist, at der er et naturligt respons på disse elektromagnetiske felter i omgivende væv førende til øget metabolisk aktivitet og opheling.
DU VIL
• Fungere som sub-principal investigator på studiet
• Blive certificeret i brug af T-PEMF ved firmaet Re5
• Se 8-16 patienter til baseline vurdering og follow-up ved 2-, 5- og 12 uger
KONTAKT
Hvis du er interesseret og gerne vil høre mere om forsøget, er du velkommen til at sende en email
til Læge Claire Prener Miller på claire.prener.miller.01@regionh.dk
Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden, Datatilsynet og
Lægemiddelstyrrelsen. Økonomisk støttet af Hørslev Fonden.

Se opslaget her (link)

_____________________________________________________________________________________________

 

Skolarstipendiat søges til spændende hjernescanningsprojekt omhandlende personlighed

Titel: Personlighed, hjernefunktion og serotonin 2A receptoren

Beskrivelse:
Neurobiologisk Forskningsenhed søger en ambitiøs og ansvarsfuld medicinstuderende til et projekt omhandlende hjernefunktion, personlighed og farmakologisk påvirkning af serotonin 2A receptoren.

Personlighed kan siges at bestå af regelmæssigheder i adfærd – fx hvordan mennesker interagerer med hinanden og miljø. Personlighed anses som værende ret statisk. Dog har nyere forskning vist, at det psykedeliske stof psilocybin kan foranledige positive forandringer i personlighed. Hvilke hjernemekanismer, der ligger til grund for personlighed og hvorledes psilocybin påvirker disse og personlighed er ikke kendt.

I dette projekt ønsker vi ved hjælp af billeddannelsesteknikken funktionel MRI at undersøge, hvorledes personlighed og hjernefunktion hænger sammen, og hvilken rolle stimulering af serotonin 2A receptoren med agonisten psilocybin kan spille i denne kontekst.
Den studerende vil stifte et solidt bekendtskab med moderne hjerneforskning omhandlende human neuroimaging. Dette vil inkludere praktiske forskningsopgaver som fx rekruttering og håndtering af forsøgspersoner, indsamling af MR-data og analyse af et stort eksisterende datasæt bestående af ca. 240 raske forsøgspersoner. Det er vores ambition, at arbejdet skal udmunde i en eller flere publikationer.

Vi søger en engageret studerende som vil arbejde på projektet i et år med mulighed for yderligere tilknytning – både for før og efter skolarstipendiatet. Det vil være en fordel (men er ikke nødvendigt) at have erfaring med databehandling i matlab eller med programmering.

Start: Sommer-efterår 2018.

Kontakt information:

Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende (3545 6708, martin@nru.dk)

KU-vejleder:

Professor Gitte Moos Knudsen, Copenhagen University – SUND (3545 6720, gmk@nru.dk)

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

DSfN-Lundbeckfond Scholar-stipends