Forskning – stud.med søges

Stud.med-søges10258861_10152309466363950_9135744967030010539_o
På denne side vil det være muligt at følge med i opslag omkring frivillig forskning og forskningsår inden for neurologien og/eller neurokirurgien. Hvis du selv ønsker at slå et relevant opslag op, så kontakt os med et vedhæftet stillingsopslag (PDF) på formand@forniks.dk, og vi vil reklamere her og på vores facebookside.

Billedet indeholder sandsynligvis: tekst

Medicinstuderende søges til projekt om autoimmun encefalit

Vi søger en dedikeret, nysgerrig og forskningsinteresseret medicinstuderende med interesse for neurologi og immunologi til projekt omhandlende markører for inflammation i rygmarvsvæsken ved autoimmun encefalit.

Projektet forsøges finansieret til 12 måneders ansættelse med løn (scholarstipendiat) og forventes at kunne give forfatterskab til minimum en artikel. Du vil blive en del af en meget forskningsaktiv klinik, og vil få mulighed for at lære både kliniske og forskningsmæssige færdigheder.

Projektstart forventes at være sommer 2019.

KORT PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet skal undersøge om markører for inflammation i rygmarvsvæsken kan bidrage til en tidligere
diagnose hos patienter med autoimmun encefalit. Derudover skal studiet også belyse den cellulære
komposition af inflammationen i rygmarvsvæsken ved autoimmun encefalit, samt vurdere hvorvidt disse
markører for inflammation afspejler behandlingsrespons.

Du vil skulle bidrage med indsamling prøver samt foretage analyser af rygmarvsvæske i laboratoriet. Der er allerede indsamlet mange prøver. Derudover vil du skulle lave statistisk analyse og skrive artikel.

VEJLEDERE OG SAMARBEJDSPARTNERE
Din hovedvejleder vil være professor Finn Sellebjerg fra Dansk Multipel Sclerose Center, og herudover vil
projektvejledere være afdelingslæge Jeppe Romme Christensen og overlæge Daniel Kondziella. Projektet
laves i samarbejde med Morten Blaabjerg og Zsolt Illes fra neurologisk afdeling Odense Universitets Hospital.

ANSØGNING
Send en kort motiveret ansøgning, CV, eventuelle anbefalinger samt udskrift af karakterark til:
jeppe.romme.christensen@regionh.dk. DEADLINE FOR ANSØGNING: 12. MAJ. 
Yderligere uddybning af projekt kan ligeledes fås ved kontakt på mail.
OPSLAG I PDF