Bestyrelsen 2017


Bestyrelse

FORNIKS, bestyrelse og menige medlemmer (fraværende: Erik Beck)

Formand:
Birgitte Nielsen

birgitte

Næstformand:
Janu Thuraiaiyah

 

Janu

Kasserer
Freja Jespersen

Freja

Sekretær
Christina Strand-Holm Manniche

 

Christina

IT-ansvarlig:
Søren Rønborg

soeren-roenborg

 

Medlemsansvarlig
Erik Beck

erik-beck

 

PR-ansvarlig
Sarah Busk-Johansen

 

Sarah

Socialansvarlig:

Johan Christensen

 

Johan

Suppleant

Christian Homayun Rahmatollahi Hansen

christian